ДепартаментАнглицистика

Учебно-практически и изследователски звена

 

Лаборатория за езикови технологии

 

Директор:  доц. д-р Мария Стамболиева

e-mail: mstambolieva@nbu.bg

А. Изследователска дейност (проекти)

•    Проект съвместно с AUF, в резултат на който е създаден  лингвистичен софтуер, въведен и обработен е корпус от български текстове, които се използват за езикови справки.


Б. Учебно-практическа дейност
•    провеждане на практики и стажове и обучителни семинари на преподаватели;
•    предоставяне на услуги за лексикографски разработки и учебен материал;
•    участие в международни консорциуми и разработване на проекти.