ДепартаментАнглицистика

Ръководител на департамент

 

Гл. ас. д-р Милка Хаджикотева е щатен преподавател към Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение и Департамент “Англицистика”. Заема длъжността и.д. ръководител на Департамент „Англицистика”. В периода 16.02.2015г. - 31.03.2016г. е програмен консултант на департамент „Англицистика”.

Преподава в областта на лингвистиката, методиката на чуждоезиковото обучение, британистиката и американистиката. Основните й изследователски интереси са в областите методика на преподаването на чужд език, реторика, семиотика, превод на художествена литература и философски текстове.

Гл. ас. д-р Милка Хаджикотева завършва специалност „Англицистика и американистика“, Факултет по класически и нови филологии, СУ “Св. Климент Охридски” със степен магистър през 1996г. От 1998г. работи като асистент по английски език в департамент „Англицистика“, Нов български университет. През 2009 г. завършва втора магистратура в Югоизточноевропейския център за семиотични изследвания, Нов български университет. Защитава докторската си теза в Департамент „Романистика и германистика“ през 2012 г.

Специализира в университети във Великобритания, Унгария, Германия, САЩ, Исландия и т. н. Участва с публикации в конференции в България и чужбина.

Работи и като преводач. Нейни преводи в областите икономика, политика, философия и художествена литература са публикувани от издателството на НБУ, „Сиела“ и др.

Член е на Асоциацията на преподавателите по английски език в България BETA/IATEFL.


За контакт:

 корпус 2, офис 312 

тел: 02/8110 340, в. 23123

е-mail: mhadjikoteva@nbu.bg