ДепартаментАнглицистика

Проекти

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ
 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД "УЧЕБНИ ПРОГРАМИ" НА ФАКУЛТЕТИТЕ
 • Проект: "Експериментално обучение по английски език с помощта на таблети"
  Ръководители: преп. Милена Григорова, гл. ас. д-р Милка Хаджикотева, гл. ас. д-р Мария Нейкова
  Финансиран от фонд „Учебни програми" – ФБО

   

  Проект: "Подбор и закупуване на учебни материали за обучение по чужд език с таблети"
  Ръководители: гл. ас. д-р Милка Хаджикотева, гл. ас. д-р Мария Нейкова
  Финансиран от фонд „Учебни програми" – ФБО

  Нов български университет за първи път в сферата на висшето образование у нас въвежда обучение по чужд език с помощта на таблети. Иновативният образователен подход в чуждоезиковото обучение се прилага в отговор на нарастващата популярност на мобилните технологии в съвременния свят.

  roekt-tableti

  Благодарение на възможностите за бърз и лесен достъп до учебни приложения и за индивидуализиран подход при изучаването на чужд език, тази форма се превръща не само в търсено допълнение към съществуващите методи на обучение, но и в специфичен учебен контекст.

  students-tableti

  Обучението с помощта на таблети е предназначено за студенти в бакалавърските и магистърски програми на департамент „Англицистика“ и в общообразователните курсове, предлагани в университета.

  s-s

  Сред най-важните резултати от проведеното пилотно обучение с таблети се открояват повишаване на мотивацията и разнообразните възможности за прилагане на персонализиран подход и интерактивност при изучаването на английски език.