ДепартаментАнглицистика

Партньори

Чужди културни институти в България

 

Британски съвет - България
Френски културен институт - София
Испански институт “Сервантес” - София
Италиански културен институт - София
Гьоте институт – България

 

Студентски стажове по превод

 

Фондация „За нашите деца“
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца - НБУ
Преводаческа агенция „Софита“
Руски културно-информационен център – София

 

Професионални асоциации

 

Българска асоциация на преподавателите по английски език (БАПА)
Асоциация на преводачите в България
Европейска асоциация на съдебните преводачи EULITA
Българска асоциация за качествени езикови услуги „Оптима“

 

Рамкови договори за научно и културно сътрудничество 


Катедра по западноевропейски езици и преводознание - Институт за чужди езици, Московски градски педагогически университет (Москва, Русия)

 

Катедра по чужди езици, лингвистика и междукулурна комуникация (ИЯЛиМК) -  Хуманитарен факултет, Пермски национален изследователски политехнически университет (Перм, Русия)

 

Институт за филологическо образование и междукултурни комуникации - Башкирски държавен педагогически университет (Уфа, Башкортостан)

 

Институт за преводознание и многоезичие - Пятигорски държавен лингвистичен университет (Пятигорск, Русия)

 

Филологически факултет  - Томски държавен университет (Томск, Русия)

 
Катедра по превод и преводознание - Тюменски държавен университет (Тюмен, Русия)
 

Катедра за романски и германски езици и методика на чуждоезиковото обучение - Набережночелнински институт за социално-педагогически технологии и ресурси (Набережни Челни, Татарстан)